ปิด

Write app iPhone Android same Make Money

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 66 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ €1113 EUR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
€250 - €750 EUR
การประมูลทั้งหมด
66
คำอธิบายโปรเจค

Same of this app for android and apple

[url removed, login to view]

Full Admin panel with all the features you need:

Managed directly from the Backend/Admin Panel. Easily add your text to assist the user.

Rate Our App- This will take the user to Google Play to rate the app.

Features of the Admin/Backend Panel

Complete Log of Users and Amount of Credits Earned

Add or Deduct Credits

View User?s Invited Friends

Add Country Listing

Add/ Organize Gift Cards assigned to each Country

Change Menu Text (FAQ, Terms of Service, Assistance)

Manage How Many Credits users are rewarded for Daily Login, and Invited Friends

Manage Social Networks listed within the app.

See full listing of offers completed by users.

Manage Pending Rewards/ List

View Date on which offer was Redeemed/Amount, Email, User ID,

Easily Mark Rewards as Complete or Decline Them

Sensible Wallet is Integrated with 16 Ad Networks to for your users to enjoy. Simply setup accounts with the following ad networks. You Can also hide and re-arrange any of the Ad Networks.

SuperSonic

NativeX

TrialPay

ADXMI

SuperRewards

AdscendMedia

TapJoy

AdGate Media

Personaly

CPALead

Chartboost

AppLovin

HeyZap

AdColony

RevMob

Unity Ads

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online