ปิด

evidenciador de trabajo

Evidenciador de trabajos o sucesos, en los cuales el usuario sube material audiovisual de su dispositivo hacia la nube, en donde un proceso en el backend toma el material compaginándolo en archivos excel, word o PDF, los cuales tendran ya el formato establecido por el usuario. Por ejemplo para evidenciar las instalaciones de los rieles de una linea de tren, se envían fotos y texto, luego se compaginan en un documento word para que finalmente el usuario los baje y pueda imprimirlos. De esta manera lo tedioso de la capturacion, editado, compaginado, guardado y escrito de los documentos será optimizado por un proceso underground mediante el uso de una app móvil.

__

An app demonstrator of works and events, in which the user uploads audiovisual material from his device to the cloud, where a process in the backend takes the material by combining it into excel, word or PDF files, which will already have the format set by the user . For example to demonstrate the rail system installations of a train line, photos and text are sent to a service on the cloud, then they are arranged in a word document so that the user can finally download and print them. In this way the tedious capture, edited, collated, saved and written documents will be optimized by an underground process through the use of a mobile application.

ทักษะ: Android, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : how to find an illustrator to work for free, how do i hire an attorney in usa for india, get an artist to draw for you, finding an agent in australia for a chinese manufacturer, find an illustrator in massachusetts for my childrens book, find an artist or designer for a design, do i need an architect to apply for planning permission, create an into and outro for our youtube channel, create an awesome explainer video for a robo advisory startup in india, build an online trading platform for map stack, an enhanced packet sanitization for information hiding in tcpip, an enhanced packet sanitization for information hiding in tcp/ip, an arabic ocr engine for digital archiving no indian plz, an arabic ocr engine for digital archiving (no indian plz), add an extra navigation screen for existing iphone application, trabajo freelance modulos joomla, frases ingles trabajo regards, trabajo freelance plantillas joomla, freelance work job trabajo espa, need translate english spanish trabajo ecuador 2009, trabajo traducir espanol ingles, hablo ingles con fluidez trabajo como profesora ingles, trabajo traduccion ingles espanol, trabajo traducir espanol ingles madrid, palabras ingles traducidas espanol con referencias trabajo casinos

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Santiago, Chile

หมายเลขโปรเจค: #12202218

freelancer 24 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1840528 สำหรับงานนี้

devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing mobile applications using Apple native iOS SDK. The accompanying bid and the time estimation are tentative, a เพิ่มเติม

$6000000 CLP ใน 30 วัน
(43 บทวิจารณ์)
8.0
winmaclin

Hi, After reviewing attachment, We can definitely develop "Android app" facilitates main screen (voice recorder, camera to take picture etc), destiny screen (use, read only, see only, takeoff buttons), New destiny s เพิ่มเติม

$1578947 CLP ใน 90 วัน
(175 บทวิจารณ์)
7.7
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(49 บทวิจารณ์)
7.7
mobileservice001

Dear Sir. I am a highly skilled senior iOS/Android developer with 6+ years of experience, I have created and published many iOS/Android applications for last 6 years. (ex: photo and video sharing, social network, geolo เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(37 บทวิจารณ์)
7.9
DavidLiu80

Hi, I am an iOS developer who has 3 years' experience with objective-c and swift. I can handle also native android, unity 3d game, web development and support. The important thing is that I can work in your time z เพิ่มเติม

$1184210 CLP ใน 30 วัน
(72 บทวิจารณ์)
7.4
pinelg1029

Hi, Dear I am Zhang. I am Senior Android Developer who has 6 years experience. I have made a lot of Android apps with high quality. [login to view URL] https://play เพิ่มเติม

$1916666 CLP ใน 30 วัน
(78 บทวิจารณ์)
7.4
MobiStudioz

►►Project Title- -Evidencador Mobile App Development. ►►Let us discuss the job. ►► Our Profile ◄◄ ► https://www.freelancer.com/u/MobiStudioz.html ►► PORTFOLIO IOS ◄◄ ► Hidden Chat Ap เพิ่มเติม

$2105263 CLP ใน 60 วัน
(22 บทวิจารณ์)
7.1
$1184210 CLP ใน 30 วัน
(31 บทวิจารณ์)
7.4
zhandong0217

Dear Client! I have read your project description in carefully. I am honest and hard working android developer. I have good experience of mobile app developing with more than 5+ years. I can finish your project as เพิ่มเติม

$1184210 CLP ใน 30 วัน
(45 บทวิจารณ์)
6.9
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c เพิ่มเติม

$2061855 CLP ใน 30 วัน
(10 บทวิจารณ์)
7.2
amitorada

Hi, I have 5+ years of experience in Android/iPhone/iPad Application development. Please PM as i want all detail in English only . I have developed applications for a range of domains like GPS services, retail, เพิ่มเติม

$1184210 CLP ใน 45 วัน
(69 บทวิจารณ์)
6.6
phanthan

Dear sir. Thank you for giving opportunities that I could bid your project. I am a IT project leader/developer having several skills ­ iPhone, Android. And I have RICH EXPERIENCE of developing for 4+ years. In a mo เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(11 บทวิจารณ์)
6.5
$1250000 CLP ใน 30 วัน
(23 บทวิจารณ์)
6.4
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was เพิ่มเติม

$1184210 CLP ใน 30 วัน
(19 บทวิจารณ์)
6.0
infoisoft

Hi, Please share more information about the app. About Us: - We have been working on mobile application development since last 8+ years. - We have developed more than 300+ apps in iOS, Android, Windows and Bl เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(10 บทวิจารณ์)
5.8
PerfectlyCoding

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(8 บทวิจารณ์)
5.7
gamnetmobile

Hi, My name is Gabriel and I'm ready to help you with your project! I'm full stack Xcode/Android Certified developer and software engineering. I develop native apps for Iphone and android.(Xcode and Android St เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(13 บทวิจารณ์)
6.2
Goldenwork99

Hi, sir. Thanks for your job posting! I read your job description carefully and I have confidence to do it. I am a iOS/Android developer with +6 years experience and your project is very interesting for me. เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(19 บทวิจารณ์)
6.0
ThatGuy09

Hi About Us: We are into iOS and Android app development field since 2011 and have done 150+ app in this period. We provide both app designing and app development services. So, from app icon designing to app coding เพิ่มเติม

$1250000 CLP ใน 30 วัน
(10 บทวิจารณ์)
5.2
$1250000 CLP ใน 30 วัน
(30 บทวิจารณ์)
5.9