ปิด

evidenciador de trabajo

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 26 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $1795103 CLP

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$750000 - $1500000 CLP
การประมูลทั้งหมด
26
คำอธิบายโปรเจค

Evidenciador de trabajos o sucesos, en los cuales el usuario sube material audiovisual de su dispositivo hacia la nube, en donde un proceso en el backend toma el material compaginándolo en archivos excel, word o PDF, los cuales tendran ya el formato establecido por el usuario. Por ejemplo para evidenciar las instalaciones de los rieles de una linea de tren, se envían fotos y texto, luego se compaginan en un documento word para que finalmente el usuario los baje y pueda imprimirlos. De esta manera lo tedioso de la capturacion, editado, compaginado, guardado y escrito de los documentos será optimizado por un proceso underground mediante el uso de una app móvil.

__

An app demonstrator of works and events, in which the user uploads audiovisual material from his device to the cloud, where a process in the backend takes the material by combining it into excel, word or PDF files, which will already have the format set by the user . For example to demonstrate the rail system installations of a train line, photos and text are sent to a service on the cloud, then they are arranged in a word document so that the user can finally download and print them. In this way the tedious capture, edited, collated, saved and written documents will be optimized by an underground process through the use of a mobile application.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online