ปิด

A mobile application for android and ios

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 69 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $753 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
69
คำอธิบายโปรเจค

I need a mobile application for both android and ios for classifieds.

1. When the app opens, you can manually register with your number and email or you can login in via Facebook.

2. Once you login, you see 2 sections, "Post advertisement" and "View advertisements".

3. For "Post Advertisement", you get the following fields: "Title" - which consists of 25 characters max. And "Description" - which consists of 250 characters MAX. And "Price" in the currency of (Qatari Riyal) ("QR)". And "Upload Images" - up to 10 images MAX. Once all of the above fields are entered, there's a "NEXT" button. When you click the next button, you get asked if you want "Free Delivery" or "Come to me". For "Come to me", you get your GPS location posted with the ad. For "Free Delivery", read point number 4.

4. For "View Advertisements", you see posts with all people with the following: "Title", "Main picture", "Price". Once you click on a post, you see the full information.

I'll elaborate on everything via chat and send in a fully detailed document.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online