ปิด

some simple functionality

already discussed with someone :)

ทักษะ: Android, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : can add functionality simple access database, simple functionality, simple drawing tool java, simple flash gallery, simple echoserver java, simple flash game, simple html pdf, simple mysql import, simple flash maze, search functionality access, simple nice website, simple email template, site templates simple bank, simple sendmail, simple flash slideshow

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) almadinah, Saudi Arabia

หมายเลขโปรเจค: #14088087

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $22 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(48 บทวิจารณ์)
7.5
JankiThakkar7

Dear Client, We are Expert in iOS Apps Development and standing here with 5* Ratings. Technical Strength :: ------------------------- #1 Swift 3.1 #2 Autolayout #3 Cocoapods #4 Memory Management #5 3D Touch เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(79 บทวิจารณ์)
6.1
$25 USD ใน 1 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.5
$13 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.4