ยกเลิก

Hire a .NET Developer

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €435 สำหรับงานนี้

sherifamgadnabih

i am a lead .Net software engineer and responsible for creating web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

€250 EUR ใน 10 วัน
(42 บทวิจารณ์)
5.4
€555 EUR ใน 10 วัน
(10 บทวิจารณ์)
4.1
€260 EUR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.9
€555 EUR ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.7
€555 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
€555 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0