ปิด

Project for patcar83 -- 10

Hello Pat, need you to edit the November Video to reflect December sale. I have emailed you. :) THis will be hourly as it should not take long to edit :)

ทักษะ: Adobe Premiere Pro, ออกแบบ Photoshop, การออกแบบโปสเตอร์, การผลิตวิดีโอ, บริการวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม : project point sale net, project point sale, ebay project cars sale, project online sale purchase, end project computer sale, project onpoint sale, internet project marketing sale, forex database maintenance project net sale, project point sale system using visual basic, project homes sale vancouver, portal project sites sale, project net sale, joomla extension project bid sale, vbnet project point sale inventory system, project cars sale

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) Markdale, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12199966

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

patcar83

Hired by the Employer

$10 CAD / ชั่วโมง
(20 บทวิจารณ์)
5.2