เสร็จสมบูรณ์

PDF to PSD Job for Dekin3

PDF to PSD Job for Dekin3

ทักษะ: PDF, Photoshop

ดูเพิ่มเติม : psd pdf embed font, gamestop job application pdf, research job satisfaction pdf ppt doc html, turning psd pdf, convert psd pdf, convertir psd pdf, psd pdf print, psd pdf online, project psd pdf, brochure psd pdf, graphic design job proof pdf, print psd pdf, psd pdf, turn psd pdf, converter psd pdf

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 42 บทวิจารณ์ ) Sacramento, United States

หมายเลขโปรเจค: #12203119

มอบให้กับ:

$25 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.2

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $23 สำหรับงานนี้

mdrassiwala52

Hello, I have read the project brief, and i am interested to work for this project. Experience: I have experience in Graphic designing Such as logo design,Business card design flyer design, Banner design,Website เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(64 บทวิจารณ์)
5.4
sarvankumar18

Hi, Thank you for the opportunity to let us submit our proposal. It seems a great project to work on. I assure you with best designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to y เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(17 บทวิจารณ์)
4.2
$10 USD ใน 0 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0