เสร็จสมบูรณ์

Remove grains from a pic and need to add Save the date and catchy text for pre-wedding

Remove grains from a pic and need to add Save the date text and also catchy text for pre-wedding with some manipulation over the background, in any one of the pic which would be suitable.

ทักษะ: การตัดต่อรูปภาพ, Photoshop

ดูเพิ่มเติม : wedding cartoon save date, save adultwork pic, writing catchy text, read text file make modification save text file classic asp, magento date save, xls bride wedding date 2009 list, job design freelance wedding photography album pre wedding, aspnet capture text multiline textbox array save database, photographer melaka pre wedding, windows mobile save mms pic, wedding date clocks, html wedding date countdown clock, wedding date clock, excel date save, pre wedding invitation script

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Erode, India

หมายเลขโปรเจค: #12199664

มอบให้กับ:

₹1300 INR ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.8

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1110 สำหรับงานนี้

alexamadeo

Hi there - I'm Alex. If you'd like to view my previous work, take a look at my Freelancer Portfolio. https://www.freelancer.com/u/alexamadeo.html

₹850 INR ใน 1 วัน
(142 บทวิจารณ์)
5.9
₹1150 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
FiaFill26

Hi. I am ready to complete the task you need as good as possible and as fast as possible.

₹950 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0