ปิด

Pickup or Deliver Something

from 21th-23th, Nov. 2016, at CPHI india, we need 2 university students , chemical or marketing major, 8 hours every day from 9am-5pm, cash, the job is collect chemicals company business card and main products,

ทักษะ: วิศวกรรมเคมี, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), การตลาด

ดูเพิ่มเติม : very easy and simple online job mostly it would be copy paste task and typing but need to be done very carefully and avoid error, Pickup or Deliver Something, design a simple logo for namecard and letterhead my company is in the financial advisory business so i need something that is, design a simple logo for namecard and letterhead my company is in the financial advisory business so i need something that is :, job costing sheet construction company, job processing payments ukrainian company, illustrator script collect job, cash book bangladeshi company, job experience payment gateway company, job graphic design advertising company egypt, job order form graphic company, job freelance traduction italian company, something magmypic, oscommerce change categories something else, php form deliver, irc script something, web software deliver ringtone, something technology, paid deliver, something similar datpiff, deliver data entry projects deadline, something similar myspace, page job fair brochure describing company, job fair brochure describing company structure culture, access database deliver

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12021344

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹250/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

Sanjnna

Want to know the actual work to suggest tine

₹277 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹277 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
DEEPAKPATNA20

A proposal has not yet been provided

₹333 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
tparmesano1

A proposal has not yet been provided

₹111 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0