ปิด

Pickup or Deliver Something - 09/11/2016 12:43 EST

My different occupations and undertakings are keeping truly occupied and I require somebody who can do a few errands and finish assignments per my guidelines. Everything about this employment will be talked about in nitty gritty upon your reaction.

ทักษะ: การจัดส่ง, การจัดการ, การบรรทุก

สถานที่: TX, United States

ดูเพิ่มเติม : Pickup or Deliver Something, est ways earn money travel website, deliver data entry projects deadline, something similar myspace, converter xls para est, translate french est english, logo est, access database deliver, asp convert gmt est, space exploration cost 2008 est, est manual, fast learner deliver right, est translate french, est income tax return calculator

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Summerville, United States

หมายเลขโปรเจค: #12027735

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1250 สำหรับงานนี้

julianaturbevill

I live 5.5 hours away but am willing to help you out with your errands if the price is right . I am sure I am qualified for the job, however I don't know what the details are and would need to know this before I commit เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$1250 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0