กำลังดำเนินการ

Project for IngCEA -- 4

Bonjour IngCEA, j'ai remarqué votre profil et je voudrais vous offrir mon projet. Nous pouvons discuter des détails au travers de la messagerie instantanée.

ทักษะ: CAD/CAM, วิศวกรรมเครื่องกล, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการผลิตภัณฑ์

ดูเพิ่มเติม: project d, modeler games looking project, max project improvement, game project, freelance project consultant, d des, character design project freelance, code project des

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 41 บทวิจารณ์ ) aran, Switzerland

หมายเลขโปรเจค: #12696802

มอบให้กับ:

IngCEA

Embauché par l'employeur

$70 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.6