ปิด

Phd thesis needs proof reader ;)

This is the second time I am offering this contract - because the first proof reader did a great job proof reading the forst 167 pages, but then dropped out from the contract for personal reasons, leaving 130 left to proof read.

I am looking for a reliable proof reader who can complete the contract on time and as quickly as possible.

ทักษะ: การพิสูจน์อักษร

ดูเพิ่มเติม: ttranslate something proofread, proofread something, proofread something sales script, proofreading editing thesis phd, example thesis phd english, proof reader phd thesis, thesis phd literature, thesis phd computer science, thesis phd, thesis phd english literature, print machine thesis phd, english literature thesis phd, write thesis phd law, thesis phd management, proofread business letters job, something similar myspace, much proofread 120 pages, proofread french, mba admission essay proofread, proofread check papers free, english proofread rewrite, proofread good morning america, proofread articiles

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) Breda, Netherlands

หมายเลขโปรเจค: #12155405

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย €176 สำหรับงานนี้

saniafashion1

A proposal has not yet been provided

€252 EUR ใน 7 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.7
rta57ae2d68bb124

Hi, I'm Rohan and I'm ideally suited for this project. I am an extremely skilled and proficient editor and proof reader, with a bachelors degree in Literature. I’ve spent the past four years of my life working for vari เพิ่มเติม

€100 EUR ใน 5 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.3