ปิด

Pr Consultant

publishing for pr articles at various

ทักษะ: ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม: articles writing publishing, websites various articles, various articles keyword, various articles, various articles english, various articles topics, articles self publishing, topics various articles, articles approved publishing, sites various articles

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12197749

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹8888 สำหรับงานนี้

Tupadhyay1111

Meeting people and guiding them towards the right path is my hobby, & as I also have a good experience in public relations as I was a student of hospitality industry { IHM Ahmedabad } as well as having a nice work expe เพิ่มเติม

₹8888 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0