กำลังดำเนินการ

Project for GGrace82

Hi GGrace82, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I can contact you in a few hours about the requirements, thank you.

ทักษะ: การเขียนออนไลน์, Powerpoint, Python, การเขียนรายงาน, วิจัย

ดูเพิ่มเติม : hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, project full details php, outlook extract details contact script, architectural project working details, nepra project cost details, project chat php, Project chat, project chat voice design vb6, contact form thank popup, php project chat, php contact form thank page, help java project chat, socket programming project chat server, joomla contact email thank message

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Rotterdam, Netherlands

หมายเลขโปรเจค: #12192482

มอบให้กับ:

GGrace82

Hired by the Employer

$250 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0