ยกเลิก

Write a silent doc exploit in python

I require a Python coded Microsoft Word (extension .doc) exploit builder/Tool to convert executable files extensions to .doc file extensions that can be opened with any version of MS office Word.

The doc exploit must be SILENT type (Not Macro). The word document when opened must silently and automatically install the exe/dll/bat/pif file in the background unknown to the target host machine. The doc exploit must be completely undetectable to runtime and scan time Anti-virus software and anti-exploit scanner software. The word document when opened must be editable.

I will collect the Exploit Builder Source code.

ทักษะ: Python

ดูเพิ่มเติม: write machine learning algorithm, write machine learning, python source code baccarat, slot machine source code

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Spain

หมายเลขโปรเจค: #12191526

freelancer จำนวน 0 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $ สำหรับงานนี้

$70 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.0