ปิด

Write a Report -- 2

the description is in the upload.

you need to talk about ayn rand. what she stood for.

and what her thoughts wer.

i need it done before 5hrs

ทักษะ: การเขียนรายงาน

ดูเพิ่มเติม : assury the needed premise for a given report write a report of not less than two hundred words using the schematic method, tourism report write sample, report write yoga, sql report write, spss report write, report write restaurant, investment report write, restaurant project report write, cricket report write, safety report write, report write, research summary report write, report write words, project report write, summary report write

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 37 บทวิจารณ์ ) Nairobi, Kenya

หมายเลขโปรเจค: #13801796

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $5/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

MaharNadirAli

A proposal has not yet been provided

$5 AUD / ชั่วโมง
(3 บทวิจารณ์)
1.3
$5 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
khurram4225

Hi I am personally an Electrical Engineer. I am head of my team. Our team is new on this website. We will provide you best quality work in your given deadline. Its your choice if you work with us!!

$8 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jaballifiras

Mam, I would like to help you and start right away. You can check my profile for previous projects reviews. I hope you contact me as soon as possible . My best regards.

$5 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$5 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
matthew194

A disponibilidade de realização do projeto de forma mais rápida e com um grande nível de organização.

$6 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
alielomibao

A proposal has not yet been provided

$2 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0