ยกเลิก

Project for TamaraRasamny27

Hi Tamara,

My name is Paulo and I'm looking for new writers to join my team.

I just checked your profile and I want to ask you if you would be interested in doing a small trial project (paid of course) of about 2.500 words total about fashion (dresses) and finance (shares) to better evaluate your writing style regarding these specific topics.

There's almost no research needed (I have added some examples).

For this trial I can only pay 10 usd for the 2.500 words.

I know this is little but right now this is what I'm comfortable paying for a trial project, but if you do a good job, I will give you a 5 star rating, a great feedback and the possibility to be part of my team and get a lot more projects at a higher rate.

Let me know what you think or if you have any questions.

Hope to hear from you soon,

Best regards,

Paulo A.

ทักษะ: จดหมายข่าว, การเขียนออนไลน์, บทกวี, การเขียนรายงาน, วิจัย

ดูเพิ่มเติม : good paying freelancer architectural job, do it right do it good, sign up for a good paying online writing job, good commission job, paying erotica writing job, highest paying adult webcam job, good voice job, good knowledge job duties, wwwdatatypingebiz4evercom good typing job, good chinese job websites, good candidate job, right career someone good algebra logic, paying good feedback ebay, good sudoku job

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 14 บทวิจารณ์ ) Gondomar, Portugal

หมายเลขโปรเจค: #12200811

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

TamaraRasamny27

Hired by the Employer

$10 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0