ปิด

IT salesperson

Hi

If you are a "highly" experienced IT/software sales expert able to work on commission only basis (i.e. %10 max) to put together all that is needed in order to sell our "unique" services and finishing off and finalizing the sale by sealing contracts and so finish the full(i.e. seal contracts) sales cycle by connecting sales to contracts.

We are a software/AI based startup consultancy offering highly innovative “unique" services (i.e. product) which are in form of advanced “customized” software solutions/know-how without which many of current software are quite inefficient.

I am available now if interested.

Thank you

vahid

ทักษะ: การขาย

ดูเพิ่มเติม : order product form joomla, joomla product form, ecommerce product form, add product form php, add custom field virtuemart product form, custom product form virtuemart, paypal product form, product form joomla, proposal letter offering product, oscommerce product form design, virtuemart module add product form, product form add input oscommerce, oscommerce change add product form, sales page software, oscommerce customer product form fields, oscommerce product form, create auto sales websites, create wordpress sales page blog, wanted sales agent software, online sales accounting software

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Cambridge, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12189255

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ £13 สำหรับงานนี้

£13 GBP ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0