ยกเลิก

Sell Dedicated Server [Managed/Unmanaged]

My company provides unmanaged dedicated server solutions starting from $292-$950. I want someone to sell the dedicated server for me and get me the finalized leads or contacts where customer is ready to buy my product. Payment terms will be based on deals and results shown. So please do not ask for initial milestone payment.

Also if the results shown are really good then the project will allocated as regular to the person.

ทักษะ: การขาย

ดูเพิ่มเติม : unmanaged managed wrapper dll, iptables server dedicated, server dedicated, install vnc server dedicated server centos, setup server dedicated webmin, vpn server dedicated user, domain keys managed server, domainkeys managed server, server dedicated email marketing, offshore server dedicated flash video stream, setup dns server dedicated server, sip server dedicated

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) BANGALORE, India

หมายเลขโปรเจค: #12025072

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1300 สำหรับงานนี้

kenyokenyonnyo

I have certificate in computer packages, good and a serious researcher via the internet and in addition to that I have an access to strong and good internet connection through out hence faster submissions of your work

₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0