ปิด

Sell and market a product both online and offline in india

I have developed a product and require a sales and/or marketing agent to sell the product online and offline. Willing to work on a commission basis

ทักษะ: การขาย

ดูเพิ่มเติม : sell design work online, online microsoft product market, online india outsource programming market place, most populat side of online product marketing in india, online home based captcha entry work india, work commission basis london, ship product usa india online, seo freelancer work commission basis, management project online shopping market india, willing work commission, agents interested work commission basis, work commission basis, online product sale india, must willing work home, free online b2b market place system

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12189055

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $155 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0