ปิด

Sell and market a product both online and offline in india

I have developed a product and require a sales and/or marketing agent to sell the product online and offline. Willing to work on a commission basis

ทักษะ: การขาย

ดูเพิ่มเติม: sell design work online, online microsoft product market, work commission basis london, willing work commission, work commission basis, online product sale india, must willing work home

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12189055

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $155 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0