ปิด

Sell something for me

ทักษะ: การขาย

ดูเพิ่มเติม : sell vshare script, sell software opencart, sell products website, sell tickets via web php script, sell purchase order website, php sell tickets, buy sell module joomla, want sell letters, products looking people sell, best items sell ebay, sell textbooks online, sell textbooks, sell online commision, sell adult email list

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12024022

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹29999 สำหรับงานนี้

₹33333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
rrajeevn

Hello, I am an experienced professional in Customer service and I know the crux and tricks to retain, service & satisfy even the toughest customers. I have been working in this industry for last 10 years now. If เพิ่มเติม

₹22222 INR ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
drix95me

Digital Marketing and Advertising are one of my fluent skills and confident to say upon taking this project, we can reach the target goal.

₹38888 INR ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
himandayal

I will be able to sell what you need too without any issues. please specify what exactly you need to be sold

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0