กำลังดำเนินการ

Basic ARM assembly code

20$ Need to write ARM assembly code for the following tasks :

[url removed, login to view] a string and finds its length (no whitespaces will be in the string )

2. Using a while loop input 5 numbers and find its sum

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: basic example infinite loop

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Marlboro, United States

หมายเลขโปรเจค: #12012706

มอบให้กับ:

raulbehl

Hello! Please check my profile/reviews to know a bit about me. It would be great if I could help you out. I love writing code in ARM/MIPS assembly. Thank you!

$20 USD ใน 1 วัน
(13 บทวิจารณ์)
3.5

freelancer จำนวน 5 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $22 สำหรับงานนี้

sonus21

Hey there, I'm a CS graduate and expertise in Assembly language. I have written many similar programs in past. Ping me for discussion.

$20 USD ใน 1 วัน
(13 บทวิจารณ์)
4.2
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
javadevnarasimha

We are newly joined this place. We are waiting for getting a project. If we get a project we will complete the work within time and with good quality.

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
julius19946

Hi , i am interested in helping you with you project , im currently capable of php that i think can solve your problem , can we further discuss on the project ? Personal message me:)

$20 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0