ยกเลิก

Create a bash file me

I need a linux expert for creating a bash file for generating template for email marketing.

Note. No money and milestone will be released before . All the money will be released after the bash file is checked and get ok from us.

Please not that this is fixed price work . Read the document attach and quote fix price which will not be change after.

ทักษะ: Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : Ok all I currently need is the sample sentence re written in Spanish Once i can see the translation is correct then I can go abo, all i have to do dream translated in georgian, hello all i need is 90 into my skrill acount bcuze i cant withdrall my, couple of haircut projects is all i have left, school bash create flyer, file upload create thumbnail resiz rename php code, extract dimensions video file bash, read file xml create table, read csv file php create columns, script file size create delete times, scan file bash, parse csv file bash, ics calender file website create php, file system create directory race free, csv file bash script row, create xml file post data php, create dvd wmv file, php create xml file, create quickbooks invoice file visual basic

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 72 บทวิจารณ์ ) Rawalpindi, Pakistan

หมายเลขโปรเจค: #12017303

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $50 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.8
$50 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0