ปิด

Desarrollar software

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 24 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $307 MXN / hour

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$225 - $375 MXN / hour
การประมูลทั้งหมด
24
คำอธิบายโปรเจค

Se requiere un proyecto Web que funcione como un "Wizzard" para crear procesos de aprobación.

Que un administrador haga el alta de un proceso y le asigne el tipo de documento que va a manejar.

Posteriormente haga el alta de "Perfiles" que diga en qué parte del proceso va a autorizar el documento cada perfil.

Por ejemplo:

Un administrador desea crear un proceso de Ordenes de Compra, el sistema deberá hacer lo siguiente:

1) Crear un nuevo proceso y preguntar qué datos (campos) tiene una orden de compra.

2) Asignar el número de pasos que debe haber para liberar el orden de pasos.

3) En cada paso, preguntar qué campos se deben de llenar (puede ser solo de verlo y aprobarlo, o además llenar o modificar campos ya existentes).

4) Crear los perfiles que participarían en cada orden de compra.

5) "Casar" cada perfil con uno o mas pasos del proceso de aprobación de una orden de compra y su nivel de autoridad (ninguna, solo lectura, modificar y autorizar, solo modificar, solo autorizar, cancelar, regresar a paso N, etc).

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online