ปิด

Entwicklung WinForms Menü in .NET

Windows .NET Benötigt wird die Entwicklung eines hierarchischen WinForms Menü, welches als wiederverwendbares Benutzersteuerelement zur Verfügung stehen soll.

ทักษะ: .NET, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : net men corp, net control winforms, net alert winforms, populate vb net treeview winforms sql server, dating site zolushka net men, organization chart net component winforms, net tiff viewer winforms, net winforms textbox enter, net winforms coding projects, net find textbox winforms, erp net winforms, nunit winforms net, ajax xml web service winforms net atlanta, net winforms start time end time, net winforms textbox

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Germany

หมายเลขโปรเจค: #12029400

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €166 สำหรับงานนี้

expertdevteam

Hallo Herr, Wir sind eine indische Entwicklungsgesellschaft hier. Wir haben Ihre gebuchten Details hier überprüft und wünschen mehr Klärung in ihm, also Mitteilung wir, zum auf ihm zu besprechen, dann dann, das wir เพิ่มเติม

€197 EUR ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
4.3
€277 EUR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
NenadNikolic24

Dear Hiring Manager, I am working as .net developer 4 years. I am up to the latest technology. I am always online so feel free to contact me on email if you are interested. All the best, Nenad Nikolic

€155 EUR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
alexeynovitskiy

Hallo, Ich glaube, ich kann Ihrem Projekt zugute kommen. Ich kann Ihnen einen bedeutenden Rabatt anbieten, denn mein Hauptziel ist, mit einem deutschsprechendem Kunden zu arbeiten, um eine regelmässige Sprachpra เพิ่มเติม

€30 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dwellna

Hallo, das von mir vorgesehene Menü würde die Möglichkeit bieten, bei der Erzeugung bereits eine Collection aller möglichen Menü- und Untermenüeinträge zu berücksichtigen und dazu noch das dynamische Hinzufügen und เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0