ปิด

Integrate with LabCorp / Quest to access patient results and output text explaining results.

โปรเจคนี้ถูกมอบหมายให้แก่ GolpikInc ในราคา $2000 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$750 - $1500 USD
การประมูลทั้งหมด
25
คำอธิบายโปรเจค

The purpose of this project is to create a tool that will allow the user who has a Labcorp or Quest account to download patient results and create an email to patient explaining results. The tool will understand order codes and output provided explanations in text format. For example, a patient gets a blood count, the user will be able to access John Smith's lab results, download them in pdf format and attach to an email along with a text message" Hi John, Here are your test results: Your blood count is normal showing no signs of anemia or infection." These emails will only be used for normal labs. Any abnormality in the labs will output an alert message in the text of the email: "****Alert: abnormality in blood count." etc.

มอบให้กับ:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online