กำลังดำเนินการ

Management Accounting

The question is attached is below ,

we need this to be done before thursday

its 1500 words assignment

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Java, การเขียนงานวิจัย, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: accounting 1000 words, project accounting management system, php time accounting management, management words, leave accounting management system

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12202521

มอบให้กับ:

NovaSofts

Hired by the Employer

$50 SGD ใน 3 วัน
(178 บทวิจารณ์)
6.5