เสร็จสมบูรณ์

Project for NovaSofts -- 2

Hi NovaSofts, as discussed before.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Java, การเขียนงานวิจัย, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : freelance portfolio hi my name is project for after effects, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi we have just looked through your requirements if you want to turn your ideas into a dynamic engaging web project send us a me, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, project gen discussed, data discussed project, project rcrew discussed, project introduces bitwisemanipulation operators discussed bookbitwisemanipulation operators perform simultaneous bit manipulati, project discussed finite element analysis ansys workbench, discussed project, medical store project, b2b project can provide outbound process

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) Bristol, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12696796

มอบให้กับ:

NovaSofts

Hired by the Employer

$120 USD ใน 50 วัน
(202 บทวิจารณ์)
6.7