ปิด

Project for ta0soft

Hi there. I need a new, 100% working, vTiger Plugin for Outlook 2010/2013 and 2016 32-Bit and 64-Bit. Are you interested in programing that for me? It must have the same functionality like the existing one from [url removed, login to view](unstable). Attach E-Mail, Sync Calendar, Contacts and Tasks both ways and must be usable on multiple computers without having duplicates on vtiger or outlook. That means with kind of central database I guess. My budget is 500 USD. Please understand that I only can give it to you when you are done and its working. I will not work with milestones. The last guy just cost me 300 USD for just nothing and he let me wait 1 month. I hope you are interested. thanks and regards Serkan

ทักษะ: .NET, การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Visual Basic, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : budge soft ware project, example project beauty salon company database system, project report online student database, upload branch database central database automatically using java, assingment material distributed central database within companys pakistan, project inventory control system database, mobile game project frontend java backend database, vbnet project adding images mysql database, free small project php update data database, net project architecture dal bal database, project airline reservation system database, project supply chain management database design, volusion central database

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 22 บทวิจารณ์ ) Amriswil, Switzerland

หมายเลขโปรเจค: #12200977

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $500 สำหรับงานนี้

ta0soft

Vom Auftraggeber angeheuert

$500 USD ใน 10 วัน
(105 บทวิจารณ์)
6.4