ปิด

Python Captcha Decoder (simple)

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Python. Hi,

I need a developer to develop a simple function to decode a simple captcha image in Python. You may use any of the available open sourced libraries.

Sample images for the captcha

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Would pay extra if the decoder function has more than 95% accuracy. (Will feed data into it)

ทักษะ: Python, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : simple php captcha decoder, simple numbers captcha decoder, php captcha decoder captcha bypass, simple chat client python perl java, postgresql simple postgres trigger python, script decoder captcha php, simple board captcha, image code decoder captcha source code, decoder captcha function, simple cgi captcha, php decoder captcha, decoder captcha java source, simple ocr captcha, decoder captcha ocr, decoder captcha

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12202191

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $28 สำหรับงานนี้

masterlancer999

Hi.. I am very interested in your project, because I am an expert in C/C++, C#, java, php, asp.net, python, web scraping, web automation, selenium, mobile and others. Please contact me, then we can discuss about the เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(46 บทวิจารณ์)
6.8
pandalion98

I already have a pre-made solution that I made a while back. Do message me if you're interested in my bid.

$30 USD ใน 10 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.0
etuannv

Dear Boss, It is difficult decode a captcha. But we can use a service to resolve it (plz check: [login to view URL]). I can write python program which call the service API to decode captcha. let's contact me. เพิ่มเติม

$35 USD ใน 2 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.9
$25 USD ใน 5 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.3
arsalsoft3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
gdidder10

Hello I have good programming skills in python language. I have worked with several frameworks such as panda,scipy,numpy and beautiful soup for data analysed and data science. In have been able to develop desktop appl เพิ่มเติม

$30 USD ใน 4 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.6
ekha1985

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0