ปิด

Rip protocol

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for [url removed, login to view] protocol

ทักษะ: Linux, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : i want to develop a website what i need, freelance need linux administrator, academic writing sites like developed like studypool, i need linux administrator client, need linux programmer, need linux server, need linux admin project, develop embedded linux, develop wifi linux, need linux expert, need linux administrator, need linux admin, need linux configuration install oscommerce, need linux apache mysql security expert, develop keylogger linux

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 8 บทวิจารณ์ ) erode, India

หมายเลขโปรเจค: #12030012

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $28 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(31 บทวิจารณ์)
4.5
$25 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.0
$35 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0