กำลังดำเนินการ

Software skin tone filter

This will be a simple program that will take an input of an image file and filter it like this.

The idea is any skin color should be "filtered" or filled in.

I dont need any special interface. just input and output.

Should be written in c with clear comments and documentation.

ทักษะ: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: software image alteration simple, software determine skin tone, skin tone detection software, matlab filter tone, software dual output audio, dtmf tone decoder software, psd skin software dotnetnuke, file undeleter program software, nokia 1600 tone software, cue tone software, software skin aspnet, dtmf tone translation software, software keyloggers filter driver, phone skin designer software, php pro software skin, oscommerce skin designer software, software free tone insertion

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Lakewood, United States

หมายเลขโปรเจค: #13801403

มอบให้กับ:

$15 USD ใน 10 วัน
(31 บทวิจารณ์)
5.7