ปิด

Web Gui for Chan Dongle Gsm Gateway - Repost

I want to setup an gsm voip gateway GUI using asterisk+a2b+chan dongle, use huawei e173u-1 and e153u-1.

I already have a running server, but i want to setup a new server with the following features in a GUI:

1-sim card suspension detection based consecutive unsuccessful number of calls and discard(dongle stop now) the suspended ones as well as not working ones (ou of credit). and find them in a page.

2-show dongle sim number

3-show credit and auto tupup when out of credit or below a limit.

4- show hub number the usb dongle is connected to, to keep track of it.

5-ability to send ussd code on a selected number ( click dongle and have options to send ussd and sms, and read sms inbox)

6- ability to remove dongle in gui or stop it ( remove now or stop now )

7- ussd code should send next code based on “event” of response not a number of seconds, if it is not succesfull restart dongle and send code again.

8- HumanBehaviour Simulaiton : random sms, and calls between dongles.

9- set a call timout to avoid voicemail and its charges, also those timed out calls should be considered as not completed, not answered with 00:00 duration which affects acd ( i have this problem).

10-just click beside the dongle active call to spy on it(quality control) ( i have it done just need it in GUi)

11-set dongle call duration limit and time swap.

12- CDR stats by dongle: duration, Acd, ASR...

13-sms read ( ability te decode the non readable sms in CLI)

14- dashboard of live stats (active calls, acd, asr, calling dongles.. sell number...)

15-show antenna mast (BTS) ID the dongle is connected to.

16-automated calls to ivr server (ex: call 560 and enter consecutive 1,1,1,1 for Ex for a dermined number of times)

17- call count by minutes and seconds, and estimation of real credit remaining. ( for gsm operators billing by minute not by seconds and also for non supporting ussd or sms, also the ussd and sms credit is not always working)

18- random rotation of calls to minimise blocking sim cards.

19- database to store dongle imei and imsi of simcards an relationship between them.

20-auto remove non present dongles.

21- database to for inventory management (purchased sim cards, prepaid recharge cards)

23- hide/show numbers

22- Module to change IMei number of dongles

ทักษะ: Asterisk PBX, Linux, MySQL, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, VoIP

ดูเพิ่มเติม : sms gateway api gsm modem, gui design web, chan dongle gui, sip gsm gateway using gsm android phone, asterisk call gsm dongle, open source sms gateway software kannel mbuni gui, gsm dongle asterisk, asterisk chan dongle gui, android gateway sip gsm, software gateway sip gsm, gui php web application, gui prototype web, win32 gui interface web design, iphone gui samples web apps, gui interface web crawler

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) tetouan, Morocco

หมายเลขโปรเจค: #12197643

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $2500 สำหรับงานนี้

altronvoip

Embauché par l'employeur

$2500 USD ใน 15 วัน
(4 บทวิจารณ์)
5.3