ปิด

Web User Repairing -- 3

Hi, its not a simple direct and easy job. Need experts, please contact me. its for my own use. thanks

ทักษะ: การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์, การทดสอบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม: user generated contact, web gebruikerstypes user types, web copywriter user groups, web design user registration

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 8 บทวิจารณ์ ) ShenZhen, China & Kuala Lumpur, Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #14405582