ปิด

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be [url removed, login to view] a core application with purchase sales customer products Barcode and invoice printing and customer and supplier statements..

ทักษะ: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : write code barcode software, software developer invoice, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, annual software maintenance invoice, software write book, software development invoice, tamplates contracting invoice write invoice, barcode printing getafreelancer, freelancer barcode printing, software write protect software, software write technical manual

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12016758

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $232 สำหรับงานนี้

winnet21

Dear Sir, I read your project description You please download a demo that i done at : [login to view URL] This software for Mobiphone, Laptop and Compute เพิ่มเติม

$250 USD ใน 30 วัน
(25 บทวิจารณ์)
5.9
$277 USD ใน 10 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.4
nagarajdvdg2009

Hi, I have 6 years of experience in Software development and web. Hope we can have more converstion

$200 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.5
szezzz

Hi, I have the software which fulfills your requirement. Feel free to contact me if you are interested for a demo. Thank you.

$277 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0