ปิด

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 16 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $47 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
การประมูลทั้งหมด
16
คำอธิบายโปรเจค

*Convert Homework#3 to include inheritance, separating at least one class into two classes.

One of the classes has to be an abstract class

Include an interface in the application that must be implemented

Replace the sorting algorithm with one of the following: (you will find examples of these on the web)

Bubble sort

Quick sort

Selection sort

Merge sort

Update your test plan, class diagram, and pseudo code to reflect the changes made.

All other documentation should remain the same so it will not be necessary to turn it in with this assignment.

*The design of your classes becomes important for this assignment, they cannot be empty shells. All classes must have copy and equal methods, as well the appropriate setters and getters. All class variables must private.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online