ปิด

Разработка силовой электроники (инверторов, выпрямителей)

разработка тиристорного возбудителя для синхронного двигателя, инверторного выпрямительного зарядного устройства, инверторного преобразователя на основе stm32, плис и C or C++.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: tira c, oracle ddl c , 7 c lzma, siemens stm simulator software download, insis c, stm writing solutions, stm opus software, list stm companies bangalore, publishing business stm, javascript function stm, onmouseover stm function, stm htm javascript, stm publishers typesetting

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Russian Federation

หมายเลขโปรเจค: #12196255

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $2487 สำหรับงานนี้

phonedroidapps

****We are here to turn your vision into reality**** We have done similar work according to your requirement. Please have a look [url removed, login to view] https://p เพิ่มเติม

$2474 USD ใน 35 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.1
songblue

Dear, I have already read your job post in carefully and understood it well. I have good and full experiences on mathematics and algorithm, computation, numerical analysis, digital image processing using C/C++, Mat เพิ่มเติม

$2500 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.6
edsd

Добрый день Мы много работали с электриками: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] เพิ่มเติม

$3333 USD ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.7