ปิด

Разработка силовой электроники (инверторов, выпрямителей)

разработка тиристорного возбудителя для синхронного двигателя, инверторного выпрямительного зарядного устройства, инверторного преобразователя на основе stm32, плис и C or C++.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : tira c, oracle ddl c , 7 c lzma, siemens stm simulator software download, insis c, stm writing solutions, stm opus software, list stm companies bangalore, publishing business stm, javascript function stm, onmouseover stm function, stm htm javascript, stm publishers typesetting

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Russian Federation

หมายเลขโปรเจค: #12196255

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $2474 สำหรับงานนี้

phonedroidapps

****We are here to turn your vision into reality**** We have done similar work according to your requirement. Please have a look [login to view URL] https://p เพิ่มเติม

$2474 USD ใน 35 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.2