ปิด

I want a custom made tdl for the tally erp 9 that gives me custom sales invoice with font edit.

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed.I want a tdl for the tally. Erp 9 with font changes and custom style.

ทักษะ: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: want created logo, invoice php joomla edit, vtiger invoice sales order, logo font edit, invoice sales ipad, joomla font edit editor, font edit pixel, custom erp, font edit

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Hyderabad, India

หมายเลขโปรเจค: #12017511

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹2250 สำหรับงานนี้

pthreeinfotech

Hi...... I am Pritesh and I represent Pthreeinfotech. I can complete your project on time. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations. I read throug เพิ่มเติม

₹2250 INR ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.7