ปิด

Agropecuária Paulo Mota

ทักษะ: DOS, วิศวกรรมวัสดุ, นาโนเทคโนโลยี, ออกแบบเครื่องเขียน, Yiddish

ดูเพิ่มเติม: php ria commerce, ria learning, anderson marcelo mota lima, ria integration project, ria cms, ria ajax, ria applications, freelancer paulo griiettner, flex ria designs, paulo griiettner anderson martins, paulo casaes, ria configurator

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Brazil

หมายเลขโปรเจค: #12025695

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย R$750 สำหรับงานนี้

HericaDesigner

A proposal has not yet been provided

R$750 BRL ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0