ยกเลิก

Mega stats

i want someone to complete my task within 20$ and within 1 day. Only 5 pages are [url removed, login to view] is attached using megastats.

Dont copy from it. case study is given and also grading rubric to follow

ทักษะ: SPSS Statistics, สถิติ

ดูเพิ่มเติม : erd given case study, case study vishal mega mart, case study format biology, case study layout, leadership case study, flash case study, goal setting case study, mcdonalds seniors restaurant case study marketing, case study copies, case study analysis sample, web design case study template, case study template, suvidha beam india case study, free case study template, case study writer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 53 บทวิจารณ์ ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

หมายเลขโปรเจค: #12017378

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $75 สำหรับงานนี้

sumbali

Sir this is not the task worth $20 ! it needs more effort . but still i bid the ow to develop a business. Open your chat box

$50 USD ใน 1 วัน
(97 บทวิจารณ์)
6.0
Calleus

Hi, I have strong background in Research, Reporting, Statistics, quantitative and qualitative analysis and experience in SPSS, STATA and excel. I have over 9 years of experience with SPSS. Let me help you. Daily writes เพิ่มเติม

$111 USD ใน 1 วัน
(27 บทวิจารณ์)
5.1
ZeeshanShah22

I am Masters of Statistics ,Expertise in SPSS. Multivariate methods Factor Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Panel Data Analysis: Fixed Effect & Random Effect Models, ANOVA using SPSS, Minitab, ST เพิ่มเติม

$60 USD ใน 1 วัน
(17 บทวิจารณ์)
3.8
adgotmare

A proposal has not yet been provided

$88 USD ใน 3 วัน
(14 บทวิจารณ์)
3.9
emokaya32

I am a PhD student pursuing doctoral studies in statistics. Previously, I graduated with a M.Sc. (Statistics) and earlier on I had finished my B.Ed. (Sciences) majoring in Double Mathematics from university. Among the เพิ่มเติม

$66 USD ใน 1 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.5