ปิด

Find me a Supplier

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1800 สำหรับงานนี้

drichie75

Dear Employer, Please find enclosed my bid regarding your project. I have 15 years of general experience in business. I can try to find suppliers, as result of web search. Best regards, Dejan Obradovic

₹3300 INR ใน 7 วัน
(14 บทวิจารณ์)
3.7
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0