เสร็จสมบูรณ์

Configure Static routes on Ubiquiti Edgerouter

I have a Ubiquiti Edgerouter and have to configure some static routes. This should happen via Teamviewer. If you are familiar with the Edgerouter this will take you 10 minutes or so.

Please only make an offer if you are familiar with the Edgerouter interface.

ทักษะ: การบริหารเครือข่าย, ผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม : please let me know if you have any questions, make a offer, web designer make an offer, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, feel free to make these into simple graphics if you see fit, please offer feedback, static page make, make windows script run minutes, make silicone keypad interface pcb circuit, configure cisco 1700 web interface, configure cisco via sdm additional static address, asterisknow configure static, configure static nat cisco 2600, configure router static, configure error preprocessor libcpp fails sanity check lfs, configure dynamic nat, apache cgi bin configure, configure ias cisco, configure webxml tomcat server, configure centos server, configure active directory windows, windows server 2003 configure active directory, configure web interface cisco, configure godaddy server

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 10 บทวิจารณ์ ) Frankfurt Am Main, Germany

หมายเลขโปรเจค: #12697036

มอบให้กับ:

€23 EUR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €24 สำหรับงานนี้

€26 EUR ใน 1 วัน
(28 บทวิจารณ์)
4.3
Prabitra

Hi, Myself Prabitra Buragoahin , working as a part time freelancer. I have more than 6 years of experience in the field Network Design, Implementation, Troubleshooting and Security. I have gone through your proje เพิ่มเติม

€24 EUR ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.0