ปิด

Configure a perl program using Selenium/PhamtomJS to get a page using a privoxy and Tor

I have a PERL program that use Selenium/PhamtomJS to get a html page. I´d like to configure it to access the site using privoxy and Tor.

Tor and Privoxy are already installed and configured, the problem is I do not how to configure Selenium/PhamtomJS to use the proxy.

I´m using a Fedora 24 server.

ทักษะ: CGI, Perl, ผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม: perl socks5 proxy, perl script proxy, configure perl, perl using tor, configure squid anonymous proxy, anonymous proxy using squid, calendar html perl backend, extract data html perl, site crawler perl, html perl, getting site time perl, program auto run using, configure vpn server fedora, program card shuffle using, create pdf html perl

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 24 บทวิจารณ์ ) Rio de Janeiro, Brazil

หมายเลขโปรเจค: #12018031

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $73 สำหรับงานนี้

gangabass

What settings do you use in your web browser for Privoxy or Tor? Show me your Perl code and I'll update it to use same settings. Thanks. Roman

$35 USD ใน 0 วัน
(207 บทวิจารณ์)
6.3
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เพิ่มเติม

$100 USD ใน 2 วัน
(23 บทวิจารณ์)
4.8
rabhardwaj

A proposal has not yet been provided

$55 USD ใน 0 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.4
biplabshil

Hi Mate, I am expert Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus system admin for your project. I apply for your project that means I am 100% confident for deliver on time Configure a perl program using Selenium/PhamtomJS to get เพิ่มเติม

$100 USD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0