ปิด

Write a Business Plan

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 25 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $147 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
การประมูลทั้งหมด
25
คำอธิบายโปรเจค

Our project is a Business plan with the idea to revolutionize the business of buying and selling art by using the Internet as our tool. The vision is to become the Middle

East’s first online art & photography marketplace that enables both

buyers and sellers of the arts space to engage in a completely new

sense by shopping for it online. Artists will be able to start selling

from the comfort of their studios, meaning their artistic journey and

process will not be interrupted in any way whatsoever when they

are selling on our e-commerce website. Their sole purpose will be to

market, track and monitor their performance in terms of sales and reach.

we want to write a business plan on only the following parts:

1)Industry analysis

2) description of venture

3)production plan

4)operations plan

we need a minimum of 12 pages in total.

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online