ปิด

TELEMARKETERS based in India

Hi we Limbo are looking for TELEMARKETER who is based in India, preferably Bangalore.

About Ourselves,

At LIMBO, we manage Licensing, Investing, Marketing and Branding Online in terms of Bitcoin niches. We have a variety of niches that cater to our clients. We help our clients build a platform in bitcoin based business and provide them with varied opportunities that our network offers. We have a positive developing network of bitcoin users under our system throughout the world, mainly Asia.

Our operation focuses on bitcoin exchanges, trades and bitcoin city. We also have several physical businesses operating under us who are currently incorporating bitcoin in their industry

Your task will be contacting bitcoin Exchanger's and closing them to buy bitcoin from Limbo on a face to face cash deal which will happen in Bangalore.

More details will be provided on whatsapp

Please send in application staring with "LIMBO TM" .Upon application an interview will be done and this will be a permanent part time position, and paid for every confirmed hiring.

*bitcoin users has added advantage

Thank you.

ทักษะ: การตลาดทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม: home based telemarketers, based telemarketers, commision based telemarketers, find home based telemarketers, commission based telemarketers, looking commission based telemarketers

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) shah alam, Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #12201914

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $30 สำหรับงานนี้

pritishb02

Dear Sir/Ma'am, I have done similar work in the past on a different freelancing portal. I am dedicated towards the work that I do and always deliver on time. I will be able to give good quality results. I do เพิ่มเติม

$30 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0