ปิด

Hire a Translator

I am looking for a freelancer Marathi Translator to help me with my project. The skill required is Translation. I am happy to pay a fixed priced and I don’t have a budget in mind. Kindly sent your CV on contact@[url removed, login to view] with the details of the rate.

ทักษะ: การแปลภาษา

ดูเพิ่มเติม : translator hire, spanish translator hire, personal translator hire, japanese translator hire, japaneese translator hire in brisbane, greek to english translator hire, french to english personal translator hire, english spanish translator hire, chinese translator hire, china translator hire, cantonese english translator hire, malay english translator hire, french translator hire, finnish translator hire, german translator hire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12012808

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹22583 สำหรับงานนี้

juzerfakhri

A proposal has not yet been provided

₹12555 INR ใน 3 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.4
amergroup88

Hamdy Amer Owner and CEO of Amer Group Arabian Cairo, Egypt "English ↔ Arabic translation / transcription / Preparing Proposals / Paraphrasing / Proofreading / writing. My long years of experience have afforded เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
djaniketster

Hello, I am contributing to Open Source localization for more than 3 years. My contribution projects includes Gnome, Firefox for Desktop, Firefox for Android and other Open Source projects. I have experience, flair เพิ่มเติม

₹22222 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0