เสร็จสมบูรณ์

Research Country National ID (Drivers License, Passport, others) (Poland)

The context of this work is in relation to the country of Poland.

Please refer to the attached document for examples and general requirements.

Data Requirements

-- Driver License

----- Version of driver's license

-------- Reason for update (usually newest and then all older versions if still valid. might be for different regions).

-------- Date version was introduced, date version issuance stopped.

-------- Format(s) of passport number (N = number, A = Alphabet, X=Alphanumeric, Special characters such as '-' or '/', number of characters).

-------- Pattern (For example, if limited character set used for each character space, meaningful representation of characters such as date of birth or state code, checksum logic).

-------- Context -- Different ways "driver's license" is referred to in the country language (For example, German "Führerschein").

-- Passport Number

----- Passport (Ordinary/Regular)

-------- Version of passport (usually newest and then all older versions if still valid. might be for different regions).

----------- Reason for update (usually newest and then all older versions if still valid. might be for different regions).

----------- Date version was introduced, date version issuance stopped.

----------- Date when all such passport stops being valid.

----------- Format(s) of passport number (N = number, A = Alphabet, X=Alphanumeric, Special characters such as '-' or '/', number of characters).

----------- Pattern (For example, limited characters used for each character space, meaningful representation of characters, checksum logic).

----------- Context -- Different ways "passport" is referred to in the country language (For example, German "Reisepass")

----- IF AVAILABLE: Other types of passport (Diplomatic/Special/Temporary/Child)

-------- Version of passport (usually newest and then all older versions if still valid. might be for different regions).

----------- Reason for update (usually newest and then all older versions if still valid. might be for different regions).

----------- Date version was introduced, date version issuance stopped.

----------- Date when all such passport stops being valid.

----------- Format(s) of passport number (N = number, A = Alphabet, X=Alphanumeric, Special characters such as '-' or '/', number of characters).

----------- Pattern (For example, limited characters used for each character space, meaningful representation of characters, checksum logic).

----------- Context -- Different ways "passport" is referred to in the country language (For example, German "Reisepass")

-- Other National IDs

----- List of other national IDs (ID such as Identity Card, Tax Number, Healthcare Number, etc)

--------- For each ID version (usually newest and then all older versions if still valid. might be for different regions)

------------ Reason for update (if available)

------------ Date version was introduced, date version issuance stopped.

------------ Format(s) of passport number (N = number, A = Alphabet, X=Alphanumeric, Special characters such as '-' or '/', number of characters).

------------ Pattern (For example, limited characters used for each character space, meaningful representation of characters, checksum logic)

------------ Context -- Different ways the IDs is referred to in the country language

ทักษะ: การประมวลผลข้อมูล, การวิจัยอินเทอร์เน็ต, โปแลนด์, วิจัย, การแปลภาษา

ดูเพิ่มเติม : linkedin lead, data entry, research, pdf to excel, list, https developers facebook com photo php fbid 548267172006120&id 100004685250709&set a 100356746797167.724 100004685250709&source, bangladesh national id card, m facebook com photo php fbid 1443413629294013&id 100008761681419&set a 1423635981271778.1073741828 100008761681419&rdruutuu, https m facebook com photo php fbid 1420338094894318&id 100007544224745&set a 1377015575893237.1073741825 100007544224745&source, permit passport certificate license, drivers license passport, templates italian passport driver license, research paper child abuse conclusion, research paper child, conclusion research paper child abuse, research paper child abuse, list national football league general managers, write research report country, parse drivers license javascript, national network digital schools management drivers, practice written test japan english drivers license questions, drivers license parsing, average price translation drivers license, oregon drivers license photoshop, poland research freelance, writing research report country grade, market research freelancers warsaw poland, research scandinavian country

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 58 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12031263

มอบให้กับ:

project4u4me

I'm Polish. I was born in Poland. I live in Poland. I undertand Your questions and I know the answers for it. Timely and accurately perform this type of work. I have experience in performing such tasks - you can be เพิ่มเติม

$100 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $142 สำหรับงานนี้

schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind o เพิ่มเติม

$150 USD ใน 2 วัน
(35 บทวิจารณ์)
4.6
PawelWolniak

Dear Employer I have graduated IT profile school (BTEC equivalent) where I have studied topics such as : Microsoft Office software; Microsoft Operating Systems; basic programing Web and software development skills; We เพิ่มเติม

$80 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.6
ChinmoySarker

Hi, Being attracted with your declaration of program, I feel tempted to have the chance to make your work complete carefully and sincerely. I would like at present to have your kind-mind and as soon as possible. S เพิ่มเติม

$70 USD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.0
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
creativesoft3

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor เพิ่มเติม

$200 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$222 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dsosinska

Hi if you are looking for quick and accurat Research Country National ID than pick me. Do not hesitate. Thank You Dorota

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0