ปิด

Tradução de livro (português para inglês)

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 24 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ R$1805 BRL

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
R$750 - R$2250 BRL
การประมูลทั้งหมด
24
คำอธิบายโปรเจค

Trata-se de um livro que acabo de publicar em português e que eu gostaria de traduzi-lo para o inglês. Porém, não tenho ideia de quanto isso custará. Por isso, pretendo ver as ofertas para me decidir a respeito da continuidade do projeto. O arquivo tem aproximadamente 58 mil palavras, 272 mil caracteres sem espaços e 328 mil caracteres com espaços. É um romance e não contém termos técnicos, apenas alguns regionalismos que, se o tradutor sentir-se inseguro, eu poderei ajudar na melhor tradução.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online