ปิด

Translate Something

Translate russian to polish 0,01$/word for the first few tasks.

We're looking for someone who makes very few grammar or style errors.

After few tasks, if we decide that we don't need to hire a proofreader anymore ( your texts are in proper polish), it will be our pleasure to increase your rate with the money we saved on proofing.

ทักษะ: โปแลนด์, รัสเซีย, การแปลภาษา

ดูเพิ่มเติม : translate something english to arabic, translate something and proofread1, translate something (english to italian, t translate something french german italian spanish, need to translate something, translate something greek, translate something italian, need translate something french english, translate something indonesia, something translate, translate something german, translate something hindi english, translate something english, proofreader hire, translate tagalog texts, french proofreader website need, translate short texts, translate english texts french audio, english proofreader hire, translate technical texts, translate chinese texts paid, translate big texts, can write something english will translate spanish, proofreader hire saint louis, translate english texts french

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #12192885

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ RM8250 สำหรับงานนี้

RM8250 MYR ใน 30 วัน
(112 บทวิจารณ์)
6.2