ปิด

translate video mandarin to english

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 4 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ €573 EUR

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
€250 - €750 EUR
การประมูลทั้งหมด
4
คำอธิบายโปรเจค

Translate a Tai Ji Chuan Video of 1h40m from Mandarin to English.

The translation can be to a Word File identifying the time minute by minute.

example:

0-1m: Marter Gao Says: bla bla bla ta ji is bla bla bla...

2m: bal bla bla bla...

3m: bal bla bla bla...

4m:bal bla bla bla...

(...)

1H23m: bal bla bla bla...

1H24m: bal bla bla bla...

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online